Det er sunt bondevett

Velkommen til Reime

Vi er landets største produsent av gjødselutstyr og innredninger til landbruk. Utstyr for næringsmiddelindustri er og en viktig del av virksomheten med selskapet NOFATEK A/S. Med lokalisering på Nærbø, Jæren er vi plassert midt i og del av et av Norges mest aktive miljøer for landbruk og næringsmiddelindustri.

ingressimg

Reime på plass hos A-K Westreng

A-K Westreng ny A-K forhandler og tilbyr nå Reime gjødselvogner, deler og utstyr

Les mer

ingressimg

Reime kvalitet, miljø og bærekraft

Reime har et sterkt praktisk fokus på kvalitet, miljø og bærekraft. Transport er en viktig del av dette. En stor andel av uttransport kg per km, til kunde skjer med containere og elektrisk drevet tog

Les mer

ingressimg

Reime P 10900 vogn m/ enkel aksling og 12 meter stripespreder

Reime utvider stadig gjødselvogn programmet med nye varianter og moduler spesielt tilpasset norske driftsforhold. Nå kan P 9000 og P 10900 liter leveres med Reime stripespreder 12m. Reime standard pumpe har mindre effektbehov/bruker mindre diesel enn høytrykkspumpe. Standard Reime pumpa har og god kapasitet og gir jevnt tykk til å kjøre med stripespreder. Enkel aksling i HD utførelse leveres nå som alternativ på P 10900 og P 13500. Noen foretrekker enkel aksling med store hjul

Les mer